Dodatni GBS w ciąży - co oznacza i kiedy należy jechać do szpitala?

W trakcie ciąży wymaga się regularnego wykonywania najważniejszych badań, dzięki którym można szybko wskazać niebezpieczne dla przyszłej mamy i dziecka powikłania. Do najbardziej znanych badań ciążowych zaliczamy USG oraz doustny test obciążenia glukozą, jednak nie należy pomijać także innych. Każda kobieta ciężarna pod koniec ciąży ma wykonywane badanie GBS, odnoszące się do bakterii z grupy paciorkowców. Bytują one naturalnie w układzie pokarmowym i moczowym 10-30% zdrowych kobiet, jednak podczas ciąży mają tendencję do nadmiernego namnażania się w pochwie. Jeśli do tego dojdzie, mogą przedostać się do organizmu dziecka.

Dlaczego GBS są niebezpieczne dla dziecka?

Dziecko podczas porodu naturalnego przechodzi przez kanał rodny. Fizjologicznym jest, że w tym czasie połyka płyn owodniowy, a drobnoustroje bytujące w kanale rodnym mogą przedostać się do jego układu pokarmowego. Dzięki temu dziecko nabywa odporność. Jeśli jednak do organizmu dziecka przejdą niebezpieczne paciorkowce, może dojść do kolonizacji przez nie układu oddechowego i pokarmowego, co z kolei skutkuje między innymi:

● posocznicą
● zapaleniem płuc
● zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych

W odniesieniu do samego przebiegu ciąży, obecność zwiększonej ilości paciorkowców może doprowadzić do przedwczesnego porodu lub zapalenia błony śluzowej macicy. Na szczęście, za pomocą prostego badania, można szybko wykryć obecność tych szkodliwych drobnoustrojów, a następnie skutecznie się ich pozbyć. W dzisiejszych czasach odpowiednio wcześnie wykryte dodatnie GBS na ogół nie stanowi żadnego zagrożenia.
Dodatni wynik badania u dziecka skutkuje koniecznością szybkiego wdrożenia leczenia oraz pozostawienia malucha na około 7-10 dni na oddziale szpitalnym. Leczenie polegać będzie na dożylnym podawaniu antybiotyku oraz stałym monitorowaniu parametrów zapalnych. W większości przypadków terapia szpitalna jest wystarczająca - nie ma konieczności kontynuacji jej w domu czy powtarzania w przyszłości.

Co to jest GBS w ciąży?

Na początku warto wiedzieć, co to jest wymaz GBS. Badanie GBS wykonuje się między 35. a 37. tygodniem ciąży. W Polsce zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej lekarz ma obowiązek pobrać do badania laboratoryjnego wymaz z kanału szyjki macicy oraz odbytu. Ważna jest ocena wymazu z dwóch miejsc, tym bardziej że kobiety nie odczuwają żadnych objawów związanych z obecnością paciorkowców. Czynność odbywa się podczas zwykłego, profilaktycznego badania ginekologiczno-położniczego.

Wynik GBS dodatni - co oznacza?

Dodatni GBS w ciąży oznacza, że w wydzielinach odbytu i/lub pochwy kobiety znajdują się potencjalnie niebezpieczne dla dziecka paciorkowce z grupy B. Po stwierdzeniu dodatniego wyniku badania lekarz zaleca stosowanie antybiotyku o określonym spektrum działania, za pomocą którego można całkowicie pozbyć się tych paciorkowców. W dniu porodu nie będą one obecne, więc nie zagrożą dziecku choćby w najmniejszym stopniu. Leczenie trwa około 7 dni, po czym kobieta powinna ponownie udać się na badanie, aby potwierdzić skuteczność terapii. Na wyniki czeka się kilka dni. Standardem postępowania jest jednak podanie antybiotyku niedługo przed rozpoczęciem akcji porodowej. Profilaktyczne przyjęcie antybiotyku przeciw paciorkowcom GBS ma sens, gdy odbędzie się przynajmniej 4 godziny przed narodzinami dziecka. Nosicielka powinna powtórzyć badanie GBS także po porodzie.

O dodatnim GBS warto jeszcze raz poinformować lekarza, szczególnie jeśli z różnych względów poród będzie odbierany przez innego specjalistę. Sam wynik dodatni nie jest wskazaniem do porodu przez cięcie cesarskie.

Wynik GBS dodatni - kiedy do szpitala?

Dodatni wynik GBS nie jest wskazaniem do wizyty w szpitalu. Z pewnością lekarz prowadzący ciążę poinstruuje o kolejnych krokach, które zostaną podjęte. W związku z tym, że najczęściej sytuację dodatniego GBS rozwiązuje się podczas porodu, nie trzeba się niepokoić i jechać do szpitala. Warto pamiętać, że noworodki matek będących nosicielkami paciorkowców z grupy B zwykle nieco dłużej zostają w szpitalu na obserwacji.

Sprawdź jak dbać o siebie i dziecko podczas ciąży!