Czy można zajść w ciążę będąc w ciąży?

Mimo że ciąża może być męcząca jest pięknym okresem w jej życiu kobiety. Przez dziewięć miesięcy może ona poznawać swoje dziecko i uczyć się jego zachowań. Więź, jaka wtedy się pomiędzy nimi tworzy jest nie do przełamania. Większość osób uważa, że kobieta ciężarna nie może po raz kolejny zajść w ciążę w tym okresie. Jednak natura pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych i udowadnia jak niesamowite są niektóre procesy zachodzące w ciele kobiety. W tym artykule odpowiemy na często zadawane przez kobiety w ciąży pytanie, czy można zajść w ciążę będąc już w ciąży.

Czy będąc w ciąży można zajść w kolejną?

Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, to okazuje się, że sytuacja zajścia w kolejną ciążę będąc już w ciąży jest możliwa. Wyróżnić można dwa zjawiska: superfetację i superfekundację.

Superfetacja

Superfetacja, nazywana także zapłodnieniem dodatkowym, jest powszechnie występującym w świecie zwierząt zjawiskiem. Polega ono na zapłodnieniu komórek jajowych, które zamiast owulować w jednym cyklu, owulują w cyklach następujących bezpośrednio po sobie. U ssaków powoduje ono zagnieżdżenie się nowej komórki jajowej w macicy w miejscu, w którym nie ma żadnych innych zarodków. Urodzone w ten sposób zwierzęta różnią się od siebie wiekiem, stąd wysnuć można wniosek, że część z nich może być mniej rozwiniętym, tym samym słabszym osobnikiem. U ludzi zjawisko to nie zostało jak dotąd potwierdzone naukowo. Część naukowców twierdzi, że superfetacja mogłaby wystąpić u kobiet, które nie zaprzestały korzystania z kuracji hormonalnej wywołującej jajeczkowanie podczas ciąży. Nie ma jednak jasnych dowodów, które mogłyby potwierdzić takie stanowisko.

Superfekundacja

Superfekundacja to inaczej nadpłodnienie, które polega na zapłodnieniu odrębnych komórek jajowych pochodzących z jednego cyklu owulacyjnego. Nazwa tego zjawiska pochodzi od łacińskich słów super - bardzo oraz fecundus - płodny. Jest to rodzaj ciąży wielopłodowej. W przeciwieństwie do ciąży monozygotycznej, gdzie dochodzi do rozdzielenia zygoty, ciąża polizygotyczna będąca skutkiem superfekundacji to zapłodnienie dwóch odrębnych komórek jajowych. Takie ciąże występują często u kobiet, które wcześniej leczyły bezpłodność z zastosowaniem hormonalnej stymulacji jajeczkowania. Zatem odpowiedź na pytanie, czy kobieta, będąc w ciąży może zajść w kolejną, brzmi: jak najbardziej tak.

Jak powstaje nadpłodnienie?

Komórki zapładniane są przez pochodzące z różnych aktów płciowych plemniki. Warunkiem koniecznym do powstania zjawiska superfekundacji jest odbycie dwóch stosunków płciowych w niewielkim odstępie czasowym. Do drugiego zapłodnienia dochodzi zwykle od 3 do 14 dni po pierwszym zapłodnieniu. Ciąża, która powstała w ten sposób nazywana jest ciążą dwojaczą. Według szacunków około 5% bliźniąt w naszym kraju rodzi się właśnie przez nadpłodnienie.

Jako że ciąża dwojacza spowodowana jest zapłodnieniem dwóch różnych komórek jajowych osobnymi plemnikami, dzieci posiadać będą zróżnicowane materiały genetyczne. Mimo że z biologicznego punktu widzenia będą bliźniakami, mogą się znacznie od siebie różnić. Jeśli kobieta w czasie jednego cyklu owulacyjnego współżyła z różnymi mężczyznami, możliwe jest, że narodzone dzieci będą miały innych ojców. W literaturze naukowej znaleźć można informacje o 20 przypadkach, w których ojcowie byli mężczyznami reprezentującymi różne rasy.

Czy można zajść w ciążę w ciąży?

Ciąże powstałą w wyniku superfekundacji można zauważyć i rozpoznać na badaniach USG w momencie gdy płody będą różnić się wielkością. Część naukowców zastanawia się, czy różnica w wyglądzie narodzonych bliźniaków - jedno dziecko jest znacznie większe od drugiego, może być dowodem na istnienie zjawiska superfetacja u ludzi. Jednak prawda jest taka, że większość różnic w wielkości pochodzących z takiej ciąży dzieci wynika z zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego jednego z płodów. Nie ma więc dowodów na to, że u ludzi możemy mieć do czynienia z superfetacją.