Różnica między pierwszym a drugim porodem?

Kobiety ciężarne, które przywitały już na świat swojego pierwszego potomka, nierzadko zastanawiają się, czego powinny się spodziewać przy drugim porodzie. Według obiegowej opinii jest on łatwiejszy, krótszy, a także mniej bolesny. Jak się jednak okazuje, od tej reguły zdarzają się wyjątki, choć statystyki zdecydowanie uspokajają. Czym różni się pierwszy poród od drugiego?

Pierwszy a drugi poród – czego można się spodziewać?

Statystyki z licznych badań pokazują, że istotnie możemy mówić o pewnych prawidłowościach dotyczących drugiego porodu. Nie należy ich jednak uznawać za powszechnie obowiązującą regułę, a jedynie wskazówki o prawdopodobieństwie. Często słyszy się, że wydanie na świat drugiego dziecka jest mniej bolesne, krótsze oraz łatwiejsze – i rzeczywiście w wielu przypadkach tak właśnie jest. Warto jednak mieć na uwadze, że to, jak będzie wyglądał poród, jest uzależnione od wielu czynników – w tym między innymi od stanu zdrowia matki, możliwych komplikacji czy ułożenia dziecka. Nie da się więc z całą pewnością przewidzieć, jaka będzie różnica między pierwszym a drugim porodem.

Czym się różni pierwszy poród od drugiego? Czas trwania

Wiele kobiet rodzących po raz drugi ocenia, że poród był łatwiejszy i wszystko przebiegło znacznie sprawniej. Dzieje się tak dlatego, że mięśnie są już bardziej rozluźnione, a kanał rodny – szerszy. W związku z tym skracają się oba okresy porodu – pierwszy z około 10 do około 6 godzin, a drugi, w którym ma miejsce parcie, z około 2 godzin do nawet 10 minut. Jeżeli nie wystąpią komplikacje, a dziecko będzie odpowiednio ułożone, istnieje większa szansa, że różnica między pierwszym a drugim porodem będzie odczuwalna pod względem czasu jego trwania. Pamiętajmy jednak, że nie są to jedyne czynniki, które mają znaczenie w tej kwestii. Istotna jest również masa ciała rodzącej – jeśli jest ona znacznie większa niż podczas pierwszego porodu i wskazuje na nadwagę, drugi poród może trwać dłużej. Czas jego trwania może się ponadto wydłużyć w sytuacji, gdy porody dzieli wiele lat.

Różnica między pierwszym a drugim porodem pod względem poziomu bólu i trudności podczas połogu

Pierwszy a drugi poród – różnica potrafi być ogromna, choć nie jest to reguła. Wiele kobiet przyznaje jednak, że za drugim razem towarzyszyło im mniej bólu. Po części przyczyna takiego stanu rzeczy może leżeć w tym, że przyszła mama jest już przygotowana na to, z czym musi się zmierzyć, a więc odczuwa niższy poziom lęku, który z reguły potęguje ból. Może się jednak zdarzyć tak, że w przypadku drugiego porodu skurcze będą intensywniejsze, aczkolwiek akcja porodowa ulegnie znacznemu skróceniu. Według niektórych źródeł również połóg po drugim porodzie jest łagodniejszy – w wielu przypadkach dochodzi do szybszej regeneracji organizmu.

Pierwszy a drugi poród – czy doświadczenie przedwczesnego porodu lub porodu po terminie musi się powtórzyć?

Przygotowując się do drugiego porodu warto mieć świadomość, że to, czy dziecko urodzi się przedwcześnie bądź też po terminie, może wynikać z czynników genetycznych. W związku z tym, jeśli pierwszy poród odbył się przed lub po wyznaczonym terminie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że w przypadku kolejnego może mieć miejsce taka sama sytuacja. Kobiety, u których nastąpiło przedwczesne odklejenie się łożyska powinny mieć ponadto świadomość, że przy następnym porodzie również może wystąpić taka patologia. 

Czym różni się pierwszy poród od drugiego? Cesarskie cięcie, zabieg nacięcia krocza – czy muszą się powtórzyć?

Kobiety, które z różnych przyczyn przeszły zabieg cesarskiego cięcia, jak najbardziej mogą rodzić siłami natury, jeśli wyrażają taką chęć, a lekarz nie widzi przeciwwskazań. Co więcej, statystyki są bardzo optymistyczne – pokazują one, że udaje się to znacznej większości kobiet. Podobnie sprawa się ma z zabiegiem nacięcia krocza. Jeżeli podczas pierwszego porodu był on konieczny, istnieje spora szansa, że w przypadku drugiego będzie można go uniknąć – tkanki krocza są wówczas znacznie bardziej rozciągliwe.