Ile może trwać poród?

Narodziny dziecka to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdej matki. Wystąpienie regularnych czynności skurczowych może sugerować, że akcja porodowa niedługo się zacznie. Kobietom często towarzyszy wówczas lęk, jak będzie przebiegał proces rozwiązania i czy dziecko urodzi się zdrowe. To, jak długo trwa poród, zależy od indywidualnych czynników oraz cech fizycznych matki i dziecka. Inny przebieg akcji porodowej towarzyszy naturalnemu porodowi, a inny w przypadku cesarskiego cięcia. Ile może trwać poród w obu przypadkach i jak przygotować się do jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu?

Poród - ile może trwać?

Jednym z fundamentalnych aspektów, warunkujących długość trwania porodu, jest jego rodzaj. Najczęściej mamy do czynienia z porodem naturalnym, na który decyduje się zdecydowana większość kobiet. To właśnie ten rodzaj porodu jest zwykle najbezpieczniejszą metodą dla matki i dziecka. Badania wykazują, że kobieta szybciej się wówczas regeneruje, krócej przebywa w szpitalu, a dziecko nie jest narażone na problemy z oddychaniem. Drugą, powszechnie znaną metodą jest tzw. cesarskie cięcie. Cesarskie cięcie wykonuje się, jeśli z powodu uzasadnionych przesłanek medycznych, kobieta nie może urodzić dziecka w sposób naturalny (przez kanał rodny). Dziecko przychodzi wówczas na świat poprzez chirurgiczne nacięcie brzucha i macicy.

Poród naturalny - ile może trwać poród po odejściu wód?

Poród naturalny składa się z trzech faz. Pierwsza z nich jest najdłuższa i wiąże się z rozwarciem szyjki macicy. Początek tej fazy warunkuje pojawienie się regularnych, częstych skurczów (co 5-7 minut), a także odejście wód płodowych. Te objawy powinny stanowić dla kobiety jasny komunikat, że jak najszybciej należy udać się do szpitala. Faza pierwsza może trwać nawet 16 godzin. Kończy się w momencie pełnego rozwarcia szyjki macicy, czyli osiągnięcia średnicy ok. 10 cm.

Druga faza porodu to tzw. etap wydalania. Rozpoczyna się w momencie pełnego rozwarcia szyjki macicy, a kończy z przyjściem noworodka na świat. W trakcie tej fazy dochodzi do tzw. porodu właściwego, w trakcie którego maluch wypychany jest przez kanał rodny za pomocą skurczów partych. Faza druga trwa od ok. 30 minut do 2 godzin. Jeśli akcja porodowa na tym etapie przekracza okres 2 godzin, lekarz może zdecydować wówczas o podjęciu innych, korzystnych z medycznego punktu widzenia działań, które pozwolą szybciej przyjść dziecku na świat.

Ostatni etap porodu wiąże się z wydaleniem łożyska i błon płodowych przez kobietę. Odbywa się on po kilkunastu minutach od przyjścia noworodka na świat. Czynności te zwykle nie trwają dłużej niż 30 minut. Ważne jest, aby kobieta wydaliła całe łożysko. W innym przypadku może dojść do infekcji, czy krwotoku. Jeśli w trakcie trwania fazy drugiej łożysko zostanie poszarpane na kilka części, lekarz może zadecydować o wykonaniu zabiegu wyłyżeczkowania jamy macicy. Polega on na usunięciu pozostałych tkanek z wnętrza macicy za pomocą specjalnych narzędzi. Długość trwania zabiegu to ok. 10 - 20 minut.

Zobacz również: Ciąża a wegetarianizm