Czy badania prenatalne są refundowane?

Czy badania prenatalne są refundowane?

Pewność, że dziecko w łonie rozwija się prawidłowo to jeden z najbardziej uspokajających bodźców w trakcie trwania ciąży. Każdy przyszły rodzic marzy o tym, aby maluszek urodził się zdrowy. Lęk, jaki towarzyszy kobietom przed porodem, często spowodowany jest wzmożoną produkcją hormonów, ale i szeregiem obaw, które wynikają po prostu z wewnętrznych przekonań, stresu, poczucia niepewności. Jedną z najskuteczniejszych metod, pozwalającą monitorować i kontrolować przebieg ciąży, są badania prenatalne. Jak wygląda kwestia ich refundacji z prawnego punktu widzenia?

Czym są badania prenatalne?

Badania prenatalne to specjalistyczne badania, wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny, które zleca się w celu sprawdzenia, czy ciąża rozwija się prawidłowo. Dzielą się na dwie grupy: nieinwazyjne i inwazyjne.

Nieinwazyjne badania prenatalne (nazywane również badaniami prenatalnymi przesiewowymi) to szereg podstawowych testów, które kontrolują prawidłowy rozwój ciąży. Jak sama nazwa wskazuje, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia matki i płodu. Istnieje kilka metod wykonania badań nieinwazyjnych, które różnią się między sobą zakresem wykrywanych wad, wykorzystywaną aparaturą bądź momentem wykonywania (w zależności od stadium rozwoju ciąży). Należą do nich m.in.: USG, test PAPP-A czy test potrójny.

Inwazyjne badania prenatalne wykonywane są tylko i wyłącznie na zlecenie lekarza. Przeprowadza się je wtedy, kiedy wyniki badań nieinwazyjnych wykazują pewne nieprawidłowości oraz istnieje duże prawdopodobieństwo, że płód zagrożony jest wadami genetycznymi bądź rozwojowymi. Niektóre z nich na wskutek naruszenia ciągłości tkanek mogą wpływać negatywnie na dalszy rozwój dziecka i nieść ze sobą ryzyko powikłań (w tym ryzyko poronienia). Wykonuje się je tylko w ściśle określonych przypadkach. Należą do nich m.in.: amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza czy fetoskopia.

Badania prenatalne - refundacja w określonych przypadkach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia każda kobieta w ciąży ma prawo do szeregu badań pozwalających stwierdzić, że płód rozwija się prawidłowo. Ponadto rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej uwzględnia tę świadczoną względem kobiet ciężarnych, odpowiednie sposoby przygotowujące do porodu i inne zasady, które mają zapewnić przyszłym mamom spokojny przebieg ciąży. Aby skorzystać z badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne jest jednak uzyskanie skierowania poświadczającego występowanie przynajmniej jednego ze ściśle określonych wskazań. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego kwalifikuje ciężarną do objęcia programem i skorzystania z refundacji NFZ.

Badania prenatalne - kiedy są refundowane?

Tylko niektóre z dodatkowych badań prenatalnych są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby móc skorzystać z refundacji, kobieta musi spełniać szereg wskazanych kryteriów tj.:

  • wiek powyżej 35. roku życia,
  • obecność wad genetycznych płodu w poprzedniej ciąży (aberracja chromosomowa),
  • wysokie ryzyko chorób genetycznych płodu, wynikające np. ze stwierdzenia aberracji chromosomowej u jednego z rodziców,
  • niepokojące wyniki badań przeprowadzonych od początku trwania ciąży (np. wykazane na podstawie USG).

W tych sytuacjach NFZ zapewnia przyszłym mamom refundacje na dodatkowe badania. Są to np. USG genetyczne, testy PAPP-a, biopsja kosmówki, kordocenteza czy amniopunkcja. Refundowane badania prenatalne wchodzą w zakres podstawowej opieki okołoporodowej. Warto więc wiedzieć, że nieinwazyjne testy prenatalne nowej generacji Non-invasive Prenatal Testing nie podlegają refundacji ze strony NFZ.

Niezależnie od tego, czy istnieją przesłanki do skorzystania z refundacji NFZ, zawsze warto monitorować przebieg rozwoju maluszka oraz konsultować z lekarzem prowadzącym wszelkie nieprawidłowości. Stres i niepokój w trakcie trwania ciąży towarzyszy niemalże każdej przyszłej mamie. Aby mieć pewność, że dziecko rozwija się prawidłowo, regularne badania oraz konsultacje to jedyne słuszne, racjonalne rozwiązanie.