Na czym polega poród kleszczowy?

Mimo że poród kleszczowy może nieść negatywne skutki dla matki i dziecka, to w niektórych przypadkach zachodzi konieczność jego przeprowadzenia. Odbywa się wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, gdy kobieta rodząca nie jest w stanie samodzielnie wypchnąć główki maluszka z kanału rodnego, przez co grozi mu niedotlenienie. Co to znaczy poród kleszczowy i jak wygląda?

Co to jest poród kleszczowy?

Poród kleszczowy to jeden z typów porodu zabiegowego, natomiast nie jest rodzajem porodu planowanego. Wykonuje się go wyłącznie w sytuacji, gdy kobieta nieefektywnie prze lub nie jest w stanie samodzielnie urodzić dziecka ze względu na chorobę. Podczas porodu kleszczowego wykorzystuje się narzędzie wynalezione w XVII w. - kleszcze położnicze. Wyposażone są w specjalne ramiona przypominające swoim kształtem łyżki. Narzędzie to zapina się na główce dziecka tak, aby było stabilne, a jednocześnie nie zagrażało bezpieczeństwu maleństwa. Następnie lekarz delikatnie pociąga je za uchwyt i stara się wydobyć dziecko z kanału rodnego.

Warto dodać, że kleszcze położnicze to jedno z najstarszych akcesoriów ginekologicznych. Są używane od wieków, a wraz z upływem lat nieco zmieniła się ich budowa. Początkowo w Polsce stosowano kleszcze Madurowicza, których nazwa pochodzi od nazwiska lekarza odpowiadającego za rozpropagowanie tego typu urządzenia w naszym kraju.

Jak wygląda poród kleszczowy?

Przed rozpoczęciem porodu kleszczowego konieczne jest wykonanie kobiecie rodzącej nacięcia krocza. Najczęściej przeprowadza się tę czynność podczas skurczu w celu zniwelowania dodatkowego bólu. W kolejnym etapie lekarz pojedynczo wprowadza ramiona kleszczy do kanału rodnego, umieszcza je na główce maleństwa oraz zamyka zamek. Gdy narzędzie jest stabilne i bezpiecznie zapięte, specjalista delikatnie wyciąga dziecko z kanału rodnego aż do czasu, gdy główka znajdzie się na zewnątrz. Dalsza część porodu kleszczowego przebiega tak samo, jak w przypadku naturalnego.

Poród kleszczowy - wskazania i przeciwwskazania

Poród kleszczowy nie zawsze może być wykonany. Przeprowadza się go wyłącznie wtedy, gdy pojawiają się komplikacje w czasie porodu naturalnego. Zwykle lekarz zaleca go, gdy:
kobieta nie jest w stanie przeć ze względu na silne zmęczenie,
przedłuża się II faza porodu,
odejdą zielone wody płodowe,
istnieje zagrożenie życia kobiety rodzącej,
dojdzie do odklejenia się łożyska,
istnieje ryzyko zamartwicy noworodka,
wykazany zostanie nieprawidłowy zapis KTG.

Natomiast poród kleszczowy nie może zostać przeprowadzony w przypadku:

 • zbyt niskiej masy ciała dziecka,
 • poprzecznego ułożenia płodu,
 • zbyt dużej masy ciała dziecka w stosunku do wielkości miednicy rodzącej.

W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych przeciwwskazań zachodzi konieczność przeprowadzenia cesarskiego cięcia.

Poród kleszczowy - możliwe powikłania

Gdy już wiesz, kiedy jest poród kleszczowy, zapewne chciałabyś się dowiedzieć, jakie mogą być jego konsekwencje. Otóż na skutek porodu kleszczowego u kobiety mogą pojawić się następujące powikłania:

 • intensywny ból krocza na skutek zastosowania kleszczy położniczych,
 • dłuższa rekonwalescencja poporodowa niż w przypadku porodu naturalnego,
 • dłuższy okres gojenia się ran niż w przypadku porodu naturalnego,
 • nietrzymanie moczu i kału,
 • podwyższone ryzyko wystąpienia infekcji intymnych.

Powikłań po porodzie może doświadczyć nie tylko rodząca, ale również dziecko. U maluchów najczęściej następującymi konsekwencjami porodu kleszczowego są:

 • odkształcenia głowy (zwykle lekkie i odwracalne),
 • krwiaki, siniaki oraz otarcia główki noworodka,
 • uszkodzenia nerwu twarzowego, a w efekcie zaburzenia mimiki,
 • niedotlenienie i wiążące się z nim konsekwencje - w wyniku tego u dziecka zwiększa się ryzyko okołoporodowego porażenia mózgu oraz pojawienie się ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Należy pamiętać, że niedotlenienie zazwyczaj jest konsekwencją zbyt późnego zastosowania kleszczy, a nie samego typu porodu.