Czy kobieta w ciąży musi zapinać pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa w samochodzie zostały tam umieszczone nie bez powodu. Ich najważniejszą zaletą jest przede wszystkim aktywna ochrona pasażerów znajdujących się w pojeździe. Przy wypadku, któremu najczęściej towarzyszy duże uderzenie, osoby w samochodzie zostają zatrzymane na swoich miejscach, ponieważ pasy automatycznie się blokują. Takie działanie w zdecydowanej większości przypadków jest pożądane, zatem nie budzi praktycznie żadnych kontrowersji. Nieco inaczej jest natomiast w odniesieniu do tego, czy w ciąży można jeździć samochodem bez pasów. Jest to jedno z najczęściej powtarzanych pytań nie tylko przez same ciężarne, ale również ich bliskich. 

Jazda w ciąży bez pasów a obowiązujące przepisy 

Podejmując wszelkie decyzje dotyczące poruszania się pojazdami mechanicznymi podczas ciąży należy mieć na uwadze przede wszystkim zdrowie oraz bezpieczeństwo ciężarnej i jej dziecka. Dolegliwości w ciąży mogą być uciążliwe, jednak przyszłe mamy dzielnie znoszą je dla dobra maluszka. Dobro obydwu stron należy mieć na uwadze również w odniesieniu do tego, czy w ciąży można jeździć bez pasów. Pamiętajmy jednocześnie, że kobiety ciężarne jeżdżące na miejscach pasażera również obowiązują przepisy. Rozważając więc zawiłości związane z zapinaniem pasów bezpieczeństwa w trakcie jazdy w pierwszej kolejności należy odnieść właśnie do tych obowiązujących powszechnie norm. Kwestia jazdy w ciąży bez pasów została wspomniana w art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym” - przepisy tam zawarte jasno wskazują, że kobieta będąca w widocznej ciąży nie ma obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Podobna regulacja obowiązuje również w ramach ogólnie przyjętego kodeksu drogowego. 

Czy w ciąży można jeździć samochodem bez pasów?

Przepisy w tej kwestii są dość jasno sformułowane, jednak wciąż pojawiają się kontrowersje wokół tego tematu. Dotyczą one przede wszystkim niezrozumienia powyżej przywołanego przepisu. Stosując się do niego należy mieć na uwadze, że taki zapis jest jedynie wskazaniem możliwości jazdy w ciąży bez pasów. Nie jest to natomiast sugestia dotycząca tego, że brak zapiętych pasów bezpieczeństwa w każdej sytuacji będzie najlepszym rozwiązaniem i że o takim zabezpieczeniu na czas ciąży można w ogóle zapomnieć. Niestety jest to często powielane nieporozumienie, o którym ciężarne powinny wiedzieć. Przepis rozwiewający wątpliwość dotyczącą tego, czy w ciąży można jeździć samochodem bez pasów informuje jedynie, że w przypadku kontroli drogowej ciężarna nie otrzyma mandatu za brak zapiętych pasów. Decyzję o ich wykorzystaniu polskie prawo pozostawia więc samej zainteresowanej. 

Bezpieczeństwo a jazda w ciąży bez pasów 

Przepisy prawa o ruchu drogowym dopuszczają możliwość rezygnacji z zapinania pasów przez kobiety ciężarne, co nie oznacza, że nie można stosować tego zabezpieczenia tak, jak inni pasażerowie. Najczęściej decyzja o tym, aby nie zapinać pasów, jest spowodowana zwykłą obawą o bezpieczeństwo dziecka. W tym momencie należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie ma dowodów ani badań potwierdzających tezę o szkodliwości pasów bezpieczeństwa dla nienarodzonego dziecka. Dużą popularność zdobywają przekazywane dowody anegdotyczne, jednak specjaliści nie alarmują, jakoby istniało jakieś przeciwwskazanie do zapinania pasów w ciąży. Jedyne ryzyko, jakie jest realne co do bezpieczeństwa dziecka, występuje tylko wtedy, gdy pasy są źle zapięte. Natomiast gdy przed jazdą pasy ustawimy w sposób bezpieczny, to ciężarna może podróżować autem w sposób całkowicie komfortowy, a przede wszystkim bezpieczny. 

Od kiedy można jeździć bez pasów w ciąży?

Wiesz już, że ostateczna decyzja co do zapinania pasów należy wyłącznie do kobiety ciężarnej. Przytoczone wcześniej przepisy mówią, że z obowiązku dotyczącego wszystkich pasażerów zwolnione są kobiety w widocznej ciąży. Pojawia się zatem pytanie, od kiedy można jeździć bez pasów w ciąży. Gdy niemożliwe jest stwierdzenie zaawansowanej ciąży, policjant podczas kontroli drogowej może zażądać przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego poświadczającego ciążę.